Konteinerių indentifikavimo sistema GPRS pagrindu, susideda iš:

 • GPS daviklio, leidžiančio nustatyti transporto priemonės padėtį bei konteinerio(-ių) ištuštinimo vietą;
 • GSM modemo – skirto perduoti duomenis GSM tinklus;
 • Žymeklių (konteinerių indentifikavimo kortelių) skaitytuvų, leidžiančiu užfiksuoti konteinerių ištuštinimo/neištuštinimo faktą;
 • Terminalo (specializuoto valdymo skydo), leidžiančio užfiksuoti konteinerių neištuštinimo priežastis bei kitą reikalingą informaciją;
 • Kitos paslaugos užtikrinimui reikalingos įrangos.

Informacijos pateikimas:

Konteinerių žymekliuose gali būti pateikiami pavyzdžiui tokie duomenys:

 • konteinerio savininkas (pavardė, vardas, juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas);
 • atliekų turėtojo tipas (fizinis ar juridinis asmuo);
 • adresas (namo numeris, gatvė, vietovė, seniūnija, savivaldybė);
 • konteinerio pastatymo data (diena, mėnuo, metai);
 • konteinerio numeris;
 • konteinerio tipas: tūris, spalva, paskirtis: mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo.

Per „Konteineriu web service“ (programinės įrangos tinklinės pslaugos) pateikiami šie duomenys apie konteineriu priskyrimą/pastatymą/keitimą/nuėmimą:

 • atliekų turėtojo kodas;
 • atliekų turėtojo pavadinimas (vardas, pavardė, pavadinimas, juridinis, fizinis asmuo);
 • atliekų turėtojo turto objekto struktūrinis adresas (Savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo nr., buto nr.);
 • konteinerio unikalus numeris – pagal šį numerį konteineriai gali būti unikaliai identifikuojami tarp sistemų;
 • konteinerio tipas: tūris, spalva, paskirtis: mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo;
 • konteinerio pastatymo vietos koordinatė;
 • konteinerio pastatymo vietos struktūrinis adresas (savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo nr.), gali buti nustatoma pagal vietos koordinatę;
 • pastatymo požymis – pastatyta, pakeista, nuimta, grąžinta ir kt.;
 • pastatymo data;
 • kita su Užsakovu suderinta informacija.
 • konteinerio svoris (kitokia įranga).

Duomenys iš šiukšliavežio ir į šiukšliavežį yra perkeliami GPRS ryšiu į Paslaugos teikėjo serverį. Visi duomenys, užfiksuoti šiukšliavežyje esančioje programinėje įrangoje, saugomi ir perkeliami į programinės įrangos duomenų bazę, kuri yra Paslaugos teikėjo nuosavybė. Paslaugos teikimo metu yra išlaikomas duomenų nekintamumas, t.y. duomenys perdavimo metu negali buti pakeisti.
Atliekamų paslaugų kontrolės vykdymui, Paslaugos teikėjas suteikia Užsakovo darbuotojams tiesioginę prieigą prie savo programinės įrangos duomenų bazės, kad bet kada galėtų prisijungti.

Konteinerių žymekliai plastikiniuose atliekų konteineriuose: